İklim Değişikliği Ve Kutuplar – Ceren Uysal Oğuz


İ klim değişikliği, 1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 1. maddesinde “karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” olarak tanımlanmaktadır. Bugün karşı karşıya olduğumuz küresel ekolojik krizin en önemli bileşenlerinden biri olan iklim değişikliğinin temelinde petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanılması, sanayileşme, endüstriyel tarım ve hayvancılığın hızlanması, ormansızlaşma, nüfus artışı ve çarpık kentleşme gibi insan faaliyetleri nedeniyle sera etkisi yaratan gazların (karbondioksit, metan, diazotmonoksit vb.) atmosferdeki oranlarının hızla artışı yer almaktadır. İklim değişikliği sonucunda kasırgalar, sıcak hava dalgaları, şiddetli yağışlar gibi aşırı hava olaylarının daha sık görülmesi, iklim kuşaklarının kayması, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık, çölleşme, salgın hastalıklarda artış gibi insan yaşamını ve tüm ekosistemleri doğrudan etkileyen birçok olumsuz gelişme yaşanmaktadır. Dolayısıyla yeryüzünde milyonlarca yıldır görülen doğal iklim değişikliği süreçlerinden farklı olarak, insan etkinliklerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin bugün yol açtığı ve gelecekte yol açacağı siyasal, toplumsal, ekonomik ve ekolojik sorunlar hem ulusal hem de küresel politikaların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 91
Sayfa Aralığı: 41 - 49

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın