İklim Krizi – Erinç Yeldan


Dünya Ekonomi Forumu (WEF) geleneksel olarak her yılın başında sürdürmekte olduğu Davos toplantıları öncesinde 2020’nin Küresel Riskler Raporu’nu kamuoyuyla paylaşmıştı. Gezegenimizde küresel sermayenin en güçlü sözcüsü diye nitelendirebileceğimiz bu örgütün bizlerle paylaşmış olduğu küresel riskler kümesi bu kez alışılmışın son derece dışındaydı: (1) iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olayları; (2) iklim değişikliği ile mücadelenin başarısızlığa uğraması; (3) doğal afetler; (4) biyolojik çeşitliliğin kaybı; ve (5) insan eliyle yaratılan çevre felaketleri. Dolayısıyla, Dünya Ekonomi Forumu, belki de tarihinde ilk kez tamamı “çevresel sorunlardan” oluşan bir listeyi gezegenimizin iktisadi ve sosyal faaliyetleri önünde duran en önemli riskler olarak yorumlamaktaydı. İlginçtir, bundan sadece on iki yıl önce, söz konusu riskler listesinde “iklim ve çevresel tehditler” üzerine hiçbir madde yer almıyordu. Örneğin 2007’nin listesinde en baş sırada “alt yapı sorunları” bulunmakta; bunu da “petrol fiyatları”, “salgın hastalıklar” ve “Çin ekonomisinde yavaşlama ve sert iniş” gibi tehdit algıları izlemekteydi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 112
Sayfa Aralığı: 4 - 8

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Alp Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de Profesör unvanını aldı. Profesör Yeldan halen Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümünde görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi, Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, Bilim Akademisi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uluslararası Kaynaklar Paneli (IRP) seçilmiş üyesidir.

Bir cevap yazın