İklim Krizi Gölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma – Sezai Hazır


Ekonomik gerçekliklerin gerekliliği doğrultusunda sürekli kendini güncelleyen kalkınma kavramı için yereldeki sivil toplum çalışmalarının gelişimine birinci elden tanık oldum. 1970’lerden sonra petrol kaynaklarının kıt oluşundan iyice çark edilmesi; gündeme gelen sürdürülebilirlik kavramının küçük de olsa akademik çevrelerde farkındalık kazanması; daha ucuza ve daha verimli büyümenin hız kazanması ve orta sınıfla tepeden tabana yayılan kalkınma modelleri endüstrileşmeyi merkeze almış oldu. Soğuk Savaş sonrası kapitalist ekonomik modelin gelişmekte olan ekonomilere örnek gösterilmesi, Asya-Pasifik ülkelerinin hızlıca yoksulluğu azaltması ve büyüyen orta sınıf ekonomik kalkınmanın lokomotifi olurken; Latin Amerika ve Afrika Bretton Woods sisteminin tek reçeteli ekonomik çözümleri sebebiyle yavaş toparlanıyordu ve 1980’lerde literatüre Kalkınmanın Kayıp 10 Yılı kavramını getirdi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 112
Sayfa Aralığı: 50 - 52

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın