İkti̇sada Freudyen Bakış – Erdem Seçilmiş


Evren ile birey arasındaki ilişkinin niteliği “bilim nedir” sorusunun yanıtını belirler. Bireyin evrendeki konumu üzerine her güncelleme yeni bir perspektif tanımlar. Bilimsel düşüncenin gelişiminde insanın rolünü gözden geçirerek düşün izleğini farklılaştıran üç kırılmadan bahsetmek mümkündür. Bu kırılmalardan ilki Kopernik’in öncülüğünde “dünyanın evrenin merkezi olmadığının” kavranması ile tecrübe edilmiştir. İkinci büyük şok Darwin’in “insanın yeryüzündeki sıradan bir hayvan” olduğuna dair kuramını sunması ile yaşanmıştır. Son kırılma ise Freud tarafından bilinç dışının keşfi ile gerçekleşmiştir. Tecrübe edilen süreçler sonunda insan evrendeki kutsal konumunu kaybetmiş; evren ile birey arasındaki ilişkiler yeniden betimlenmiştir (Teber, 2013). Bu dönüşüm tüm disiplinler içinde olduğu gibi iktisat bilimi için de alternatif yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 77
Sayfa Aralığı: 52 - 60

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın