İktisadi Gelişme Ve Çevre Kirlenmesi – Hasan Ersel


Çevre kirlenmesi, yeni bir olay değil. Buna karşılık, bu konuda toplumsal duyarlılığın politika kararlarını etkileyecek düzeye gelmesi yeni sayılabilir. İnsanın eylemlerinin çevreyi kirletmesinden doğan sorunların sistematik olarak araştırılmaya başlanması da, buna koşut olarak, yeni sayılabilecek bir gelişme. Ancak, bu alanda önemli atılımlar da oldu. Örneğin artık pek çok üniversitede çevre sorunlarının ele alındığı disiplinlerarası programlar sunulmakta. İktisatta da “çevresel iktisat” adlı bir dal ortaya çıktı ve ders programlarında yerini aldı.2 Öte yandan çevre sorunları üzerinde yapılan çalışmalar da hızla artıyor. Çeşitli ülkelerin, bu sorunların çözümüne yönelik önlemler alındığına da tanık oluyoruz. Buna karşılık, giderek küresel bir sorun haline gelen bu konuda, uluslararası işbirliğinin doyurucu düzeye ulaştığını söylemek zor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 38
Sayfa Aralığı: 19 - 27

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Hasan Ersel 1971’de iktisat dalında doktorasını aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 1983 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra, sırasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nda Baş İktisatçı, T.C. Merkez Bankası’nda Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürü ve daha sonra Başkan Yardımcısı, Yapı Kredi’de Genel Müdür Başyardımcısı ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Hasan Ersel’in iktisat, siyaset bilimi ve matematik alanlarında çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın