İktisadi Tercihler ̇ De Psik̇ Olojin ̇ İn Ṙ Olü: Davranışsal Ik̇ Ti̇sat Perspektifinde Bir Değ ̇ Erlendirme – Salih Yıldırım


Modern iktisat biliminin başlangıcı olarak kabul edilen Ulusların Zenginliği (1776) adlı eserde insan davranışına ilişkin birtakım sınırlandırıcı varsayımlar (temelde bencil ve çıkarcı) ortaya konulmuştur. Zaman içerisinde bu varsayımlar üzerine geliştirilen teori ve gözlemler marjinalist devrim ile birlikte iktisat içerisinde yerleşik bir hal almıştır. Bununla birlikte, iktisadı doğa bilimlerine yakınlaştırma çabaları iktisadın içerisine yerleşmiş olan sınırlandırıcı varsayımların analitik açıdan incelenmesini meşru hale getirerek ekonomik faaliyetlerin matematiksel ifadeler (modeller) ile açıklanabilmesine zemin hazırlamıştır. Bu durum, toplumsal bir varlık olan insanın sosyal-psikolojik temellerinin göz ardı edilerek basit ve düşünsel düzeyde ele alınmasına sebep olmuştur. Oysa insan davranışlarının belirli bir kalıba indirgenemeyecek kadar karmaşık olmasının yanında farklı özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 96
Sayfa Aralığı: 92 - 95

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın