İktisadın Bilimselliği Ve Bilim Felsefesi Bağlamında Pozitif-Normatif İktisat Ayrımı – Veysel Karagöl


Düşünce, deney ve gözlem gibi bir takım metotlarla evrenin ve varlıkların yapısının sistematik bir şekilde incelenmesi bilimin tanımlarından yalnızca biridir. İnsanlık tarihi boyunca bilim, merak ve amaç olguları doğrultusunda hareket ederek birçok alt dala bölünmüş ve her bir bilim dalı evrenin başka bir bölümünü konu olarak seçmiştir (tr.wikipedia.org). Sosyal bir bilim olan iktisadın konusu ise en genel tabiri ile insan davranışlarıdır. Bireysel davranışlar ile bu davranışların ortak amaçlara ne ölçüde hizmet ettiğini ve tümdengelim yöntemi ile piyasa ilişkilerini açıklayabilen teorilere dönüştürülebildiğini ortaya koyması yönüyle iktisat, sosyal bilimler içerisinde özgün bir alan olarak görülmektedir (Kazgan, 2014:32). Bu özgünlüğün daha iyi kavranabilmesi için, her bilim dalı gibi iktisadın da tarihsel sürecinin araştırılması ve bugüne nasıl geldiğinin incelenmesi, hangi aşamalardan geçtiği, hangi bilim dallarından etkilendiği ve hangi bilim dallarını etkilediği incelenmelidir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 77
Sayfa Aralığı: 74 - 78

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın