İktisat Öğrencisine Ekonometri Öğretmek – Harun Öztürkler


İktisat öğrencisine ekonometri öğretmenin amacının ekonometrik analiz yapmalarını sağlayacak alet-edevat ile onları donatmak olduğunu hemen başta vurgulamalıyız. Bu durumda tartışmanın ekonometrik analizden ne anladığımızı açıklamakla başlaması doğaldır. Ekonometrik analiz dört alt süreci içerir. Bu süreçler iktisadi modelleme, iktisadi modelin matematiksel bir model dönüştürülmesi, istatistiksel model ve ekonometrik uygulama süreçleridir. Şimdi bu dört süreci daha ayrıntıları ile tartışalım. Ekonometrik analiz bir iktisadi model üzerine kurgulanır. Ancak, ekonometrik analiz iktisadi modelin kurgulanmasını içerebileceği gibi, spesifik bir modeli veri de alabilir. İktisadi model kurgulanacak ise, bu tümüyle teorik bir modelin kurgulanması ya da veri temelli/iktisadi değişkenler arasında gözlemlenen belirli bir ilişkileri açıklamaya yönelik ampirik bir modelin kurgulanması biçiminde de olabilir. Burada amaç iktisat öğrencilerine yönelik ekonometri öğretiminin nasıl olduğunu tartışmak olduğuna göre, bu ilk adım onların çok iyi bildiği bir iktisadi model üzerine inşa edilmelidir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 79
Sayfa Aralığı: 32 - 34

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın