İktisat Politikalarında Paradigma Değişimi: ‘Yeni Korumacılık’ – Fatma Doğruel


Bu yazı, 2008 Finansal Krizi sonrası iktisadi sorunlara yaklaşımda ortaya çıkan korumacılık eğilimlerinin sonuçlarına ve buna bağlı olarak sanayi politikalarının yeniden önemli olması olgusunun tartışılmasına odaklandı. Kriz sonrası birçok iktisatçı küreselleşme ve özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik politika önerileri ve bu politikaların sonuçları üzerinde artan dozda eleştirel bir yaklaşım içindeler.1 Uzun yıllardır izlenen politikalarla sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin olamayacağı görüldü. Küreselleşme sürecinde izlenen politikalar makro istikrarın sağlanması ve dışa açılmayı sihirli bir değnek gibi görüyordu. Ayrıca, bu politikalar devleti sadece düzenleyici bir role sıkıştırarak her şeyin piyasa koşullarında çözüleceği yaklaşımına dayanıyordu. Bütün bu yıllar boyunca ‘korumacılık’ asla dikkate alınmaması gereken bir politikaydı; ‘sanayi politikası’ ise modası geçmiş ve köhne bir yaklaşımın parçasıydı. Paul Bairoch korumacılığı savunurken karşıt görüşler, 19. Yüzyılda korumacı ülkelerin daha hızlı büyümesinin Avrupa’da gerçekleştiğini ve bu yaklaşımda Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemin dikkate alındığı eleştirilerini yaparak yaklaşımın geçerliliğini sorguluyorlardı

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 110
Sayfa Aralığı: 20 - 29

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Fatma Doğruel Hacettepe Universitesi Matematik Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans ortak derecesi ile mezun oldu. Doktora derecesini Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden aldı. 1978-1988 yılları arasında Çukurova Üniversitesi’nde çalıştı. 1988 yılından itibaren Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’ne geçti. 1996 yılında profesör olan Fatma Doğruel halen bu görevini sürdürmektedir. Profesör Doğruel Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler (1987), Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler (1990) ve Ford Foundation Ortadoğu Araştırma (1991) ödüllerini almıştır. Ayrıca, 1991-1992 yıllarında ABD’de Central Michigan Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur. Araştırma alanları ekonomik büyüme ve kalkınma, bölgesel ekonomi, tarım ekonomisi, gelişmekte olan ülkeler makroekonomisi ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye iktisat tarihidir. Bu alanlardaki kitap bölümleri ve makalelerine ek olarak ortak yazarı olduğu Türkiye'de Ekonomik Büyüme Yapısal Dönüşüm ve Kriz (1990), Osmanlı’dan Günümüze TEKEL (2000), Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar (2006), Türkiye’de Enflasyonun Tarihi (2006), Türkiye Sanayiine Sektörel Bakış (2008) ve Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar: Küreselleşmenin Yükselişi ve Düşüşü (2018) ile Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları (2012) sayılabilir. Profesör Doğruel, Türkiye Ekonomi Kurumu, Türk Sosyal Bilimler Derneği, American Economic Association, Middle East Economic Association, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi üyesidir. Ayrıca, 2010-2012 yılları arasında MEEA Yönetim Kurulu üyeliği ve 2013-2015 yılları arasında MEEA Yönetici Sekreterliği görevlerini üstlenmiştir. 2019 yılından itibaren Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Bir cevap yazın