İktisat Ve İdeoloji: Yirmi Birinci Yüzyıl – Vural F. Savaş


İktisat her zaman çeşitli felsefe ve ideolojilerin etkisi altında kalmış ve temel ilkeleri, çeşitli felsefe ve ideolojilerden etkilenmiştir. Doğal Hukuk Felsefesi (Natural Law), Faydacılık Felsefesi (Utilitarianism), Bireycilik Felsefesi (Individualism), Diyalektik Felsefe (Dialectical Philosophy), Liberalizm ve Marksizm, günümüz iktisat teorisinin oluşmasında rol oynayan önemli felsefe ve ideolojileri oluşturur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 17
Sayfa Aralığı: 52 - 64

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın