İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 154

Baskı Tarihi : Ağustos, 2023
Sayfa Sayısı : 128
Dijital veya Basılı Satın Al
50,00100,00

1 Arz ve Talep ve Enflasyonla Mücadele - Mahfi Eğilmez 25.00₺
2 Siyasal Değişim Tartışmalarına bir Bakış - Ersin Kalaycıoğlu 25.00₺
3 Antroposen Çağında İklimflasyon ve Fosilflasyon Tehdidi: Dünyanın Bütün Merkez Bankaları Birleşiniz! - A. Erinç Yeldan 25.00₺
4 Antroposen’de Yaşamak… - R. Funda Barbaros 25.00₺
5 Hızlı Büyüyen Firmalar hakkında “Doğru Bilinen Yanlışlar” ve Politika Açmazları - Mehmet Teoman Pamukçu 25.00₺
6 Göç Sorununun Hatay Özelinde Değerlendirilmesi - Nuray Ekşi 25.00₺
7 Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Eğitim Sistemine Bakış - Sema Aksoy 25.00₺
8 Türkiye’de İlk İktisat (Maliye) Bölümlerin Açılması ve İktisatçı (Maliyeci) Mesleği - Ercan Eren 25.00₺
9 Gıybet, Nefret ve Elit Ekonomi Akademia’sının Gizli Yüzü - M. Aykut Attar 25.00₺
10 Sermaye Piyasası, Çarpık Bilgi, Güven ve Düzenleme - Selim Soydemir 25.00₺
11 Diyalektik Materyalizm Açısından Kuram ve Uygulama (Teori ve Pratik) Sorunu - Nikolay Bukharin 25.00₺
12 Rekabet – Teknik Değişme – Kâr Oranları İlişkisi: Eleştirel Realist – Marksist Bir Ontoloji Önerisi - Baver Yeşilyurt, Ekin Bal, Volkan Ahıskalı 25.00₺
13 Bank of England: Kredi Yaratma Teorisi Vurgusu - Arda Tunca 25.00₺
14 Kızılay’sız, Sanatsız, Kadınsız - Yaşar Taşkın Koç 25.00₺
15 Hidiv İsmail Paşa’nın Siparişi: Aida Operası - Gülçin Elif Yücel 25.00₺

Bir cevap yazın