İktisat ve Toplum Sayı 105-106

Baskı Tarihi : Temmuz-2019
Sayfa Sayısı : 113
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
15,0020,00

1 Karbonun Sosyal Maliyeti - Levent Kurnaz, Sevil Acar 5.00₺
2 Türkiye'nin Kamu Güvenlik Harcamalarının Gelişimi Ve Eğitim Harcamaları İle Uzun Dönemli Bir Karşılaştır.A - Nurhan Yentürk 5.00₺
3 İnşaatla Büyüme Ekonominin Geleceğini Karartıyor - Osman Aydoğuş 5.00₺
4 Pisa Testlerinin Anlamı: Neyi, Ne Kadar Algılıyoruz? - Şiir Erkök Yılmaz 5.00₺
5 Sorun İyi İşler, Aptal - Daron Acemoğlu 5.00₺
6 Milli Otomobil Projesinde Bir Başarı Hikayesi: Kore - Mohammed Seid Hussen 5.00₺
7 Sanayi Politikası Olarak Açık Yenilik - Ümit K. Seyfettinoğlu, Şebnem Arık,Selim Çağatay 5.00₺
8 Postmodern Ekonomi - Erdem Seçilmiş 5.00₺
9 Karmaşıklık Ekonomisi Perspektifinden Kırılgan Beşli'nin Analizi - Ömer Çelik Kaya, Cemre Yenilmez,Hüseyin Küçükçoban,Mahtab Alam,Burcu Türkcan 5.00₺
10 Finansal Dolarizasyon Ve Takipteki Krediler Bakımından 2008 Ve 2018 Krizlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri - A. Beyhan Akay 5.00₺
11 Ressam Balaban'ın Yazarlık Örneği İlk Kitabı: İz - Osman S. Arolat 5.00₺

Bir cevap yazın