İktisat ve Toplum Sayı 107

Baskı Tarihi : Eylül-2019
Sayfa Sayısı : 97
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
25,0045,00

1 Maliye Politikasının Ekonomi Politiği - Ömer Faruk Çolak 10.00₺
2 Evrimci - Kurumsalcı İktisat - Vedit İnal 10.00₺
3 Davranışsal İktisat Koca Bir Yalandan Mı İbaret? - Erdem Seçilmiş 10.00₺
4 Davranışsal Finansın Ayak Sesleri - Meltem Ulusan Polat 10.00₺
5 Kamunun Dürtme (Nudge) Politikaları: Liberteryen Paternalizm Yaklaşımı - Kıvanç Altıntaş, Birol Mercan 10.00₺
6 Bireylerin Karar Verme Süreçleri Dürtme İle Yönlendirilebilir Mi? - Veysel Karagöl 10.00₺
7 Zombi İktisadın Eleştirisi 1: Bireycilik - Turan Subaşat 10.00₺
8 Toplumsal Fikir Ayrılıkları, Sosyal Ağlar Ve Mahalleler - Ali Sina Önder 10.00₺
9 Muhteşem Gatsby Eğrisi Ve İktisadi Bölünmüşlük - Leyla F. Arda Özalp 10.00₺
10 Antik Yunanlılar Bedava Mı Oyun İzlediler? Günümüz Belediyeleri İçin Bazı Çıkarımlar (I) - Sacit Hadi Akdede 10.00₺
11 Turizm Eski Bakanından Gezi Notları: “Sevgili Anadolu” - Osman S. Arolat 10.00₺
12 Aşk Ve Nefret - Haydar Haluk Ceylan 10.00₺

Bir cevap yazın