İktisat ve Toplum Sayı 108

Baskı Tarihi : Ekim-2019
Sayfa Sayısı : 81
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
17,0030,00

1 Korkut Boratav - Sosyal Bilimciler Konuşuyor - Röportaj 5.00₺
2 Krizlerdeki Kayıplar Ve Uzun Durgunluk - Osman Aydoğuş 5.00₺
3 İnşaat Gölgesinde Sanayisizleşme - Ayça Tekin Koru 5.00₺
4 Türk Tarım Sektöründe Örgütlenme Ve Fiyatlara Etkisi - Sibel Cengiz 5.00₺
5 Zombi İktisadın Eleştirisi 2 – Kısa Dönem - Turan Subaşat 5.00₺
6 Endonezya'nın Kısa Süren Milli Otomobil Macerası - Murat Çokgezen 5.00₺
7 Ekonomik Karmaşıklık Ve Teknolojik İlinti Bağlamında Bölgesel Akıllı Uzmanlaşma Yaklaşımı - Burcu Türkcan 5.00₺
8 İktisatta Heterodoksi - Hüseyin Özalp 5.00₺
9 Kimin Enflasyonu? - Mert Can Duman 5.00₺
10 Alem"ler"İn Para Birimi: Bitcoin, Felsefe Tarihi, Zaman Ve Mekânda Bir Zihin Yolculuğu - Bora Tamer Yılmaz 5.00₺
11 Para Politikasında Yeni Stratejiler: İş Çevrimlerinden Finansal Çevrimlere - Veysel Karagöl 5.00₺
12 Nazım'ın Polemikleri Üzerine - Osman S. Arolat 5.00₺
13 Enflasyon Ve Kavanoz Kapakları - Berk Duran Kayabalı 5.00₺

Bir cevap yazın