İktisat ve Toplum Sayı 124

Baskı Tarihi : Şubat-2021
Sayfa Sayısı : 128
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
14,0015,00

1 COVID-19 Salgını Sonrasında, Gelir Dağılımında Sürdürülebilir Bir İyileşme için Makroekonomik İstikrar Şart - Öner Günçavdı, Ayşe Aylin Bayar 5.00₺
2 “Kapan Sektör Kapan!” Kebapçı Ali Baba ve 40 KÖİ Müteahhidi: Bir Salgın Masalı - Serdar Sayan 5.00₺
3 COVID-19 Pandemisinin Sektörel Kapanma Etkileri: Varsayımsal Çıkarma (Hypothetical Extraction) Yöntemiyle Analiz - Zafer Barış Gül, Selim Çağatay, Celal Taşdoğan, Çağaçan Değer, Şebnem Arık, Hüsnü Can Dural 5.00₺
4 Koronavirüsün Getirdikleri: Kurumsal Yapının Yeniden İnşası - Zehra Doğan Çalışkan 5.00₺
5 Pandemi, Çin ve Küreselleşme - Orhan Şimşek 5.00₺
6 COVID-19 Sonrası Para Politikası Faiz Oranı Tahmini: Python ile Veri Güdümlü LSTM Modeli - Ömür Saltık, Süleyman Değirmen, Rıdvan Söyü 5.00₺
7 Sosyal Bilimciler Konuşuyor - Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu 5.00₺
8 Krizlerin Dinamiği: Borç - Ensar Yılmaz 5.00₺
9 İktisat Bilimi ve Bilimsel İlerleme - Ercan Eren 5.00₺
10 İdari, İktisadi, Siyasi ve Estetik Açıdan National Theatre - Sacit Hadi Akdede 5.00₺
11 Güneş Karabuda’dan 23 Gezi Notu - Osman S. Arolat 5.00₺
12 Türkiye İşgücü Piyasasında Kadın: İşgücüne Katılım ve Mesleki Ayrışma - Büşra Aras 5.00₺

Bir cevap yazın