İktisat ve Toplum Sayı 126

Baskı Tarihi : Nisan-2021
Sayfa Sayısı : 127
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
17,0030,00

1 Dijital Dönüşüm - Erkan Erdil, İbrahim Semih Akçomak 5.00₺
2 Dijitalleşme İçin Silikon Vadisine Öykünmek Yerine: Girişimcilik Ekosistemi, Yakınsama ve Bağlam Üzerine Düşünmek - Deniz Tunçalp, Elif Çelik 5.00₺
3 Katılımcı Dijital Platformlar: Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Müge Özman 5.00₺
4 Ekonomiden Siyasete Dijital Ekonomide Rekabet - Ussal Şahbaz 5.00₺
5 Blokzincir Teknolojilerinin Karmaşık Doğası: Dijital Ekonomilerde Tasarımcısız Tasarım Mümkün Mü? - Ezgi Hazal Şanlı, Altuğ Yalçıntaş 5.00₺
6 Dijital Çağda Sanal Kapitalizm - Yalın Gündüz, Hilal Bebek 5.00₺
7 Yapay Zekânın Olanaksızlıkları Üzerine Kısa Bir Deneme: Sosyal Meseleler ve Yapay Zekâ - Ali O. İlhan 5.00₺
8 Kent Yaşamında Dijitalleşme ve Akıllı Kentler -Aysu Kes-Erkul,Erdem Erkul 5.00₺
9 Dijital Eğitimin Yarattığı Eşitsizlik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini Zorluyor - Feride Doğaner Gönel 5.00₺
10 Dijital Dönüşüm Mühendisliği Nasıl Dönüştürüyor? - Gülser Köksal 5.00₺
11 Dijital Dönüşümün Havacılık - Uzay Sektöründeki Yansımaları - Arda Mevlütoğlu 5.00₺
12 Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Dijital Gazetecilik - Bilge Narin 5.00₺
13 Mültecilerin Finansal Entegrasyonu İçin Dijital Kimlik Çözümleri ve Sorunlar - Emre Eren Korkmaz 5.00₺
14 Fark Yaratanlar: Osman S. Arolat 5.00₺
15 Keynes’ten Polanyi’ye Özgürlük Anlayışı - Hüseyin Özel 5.00₺
16 Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Osman Aydoğuş 5.00₺
17 Kitap İncelemesi: Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si - Fikret Şenses 5.00₺
18 Dilimizin Ustalarından Salâh Birsel’in 1991 Günlüğü - Osman Arolat 5.00₺
19 Kripto Paralar: Dünya Düzeninin Dijital Dönüşümü - Ahmet Hamdi Başar 5.00₺

Bir cevap yazın