İktisat ve Toplum Sayı 126

Baskı Tarihi : Nisan-2021
Sayfa Sayısı : 127
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
50,00100,00

1 Dijital Dönüşüm - Erkan Erdil, İbrahim Semih Akçomak 25.00₺
2 Dijitalleşme İçin Silikon Vadisine Öykünmek Yerine: Girişimcilik Ekosistemi, Yakınsama ve Bağlam Üzerine Düşünmek - Deniz Tunçalp, Elif Çelik 25.00₺
3 Katılımcı Dijital Platformlar: Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Müge Özman 25.00₺
4 Ekonomiden Siyasete Dijital Ekonomide Rekabet - Ussal Şahbaz 25.00₺
5 Blokzincir Teknolojilerinin Karmaşık Doğası: Dijital Ekonomilerde Tasarımcısız Tasarım Mümkün Mü? - Ezgi Hazal Şanlı, Altuğ Yalçıntaş 25.00₺
6 Dijital Çağda Sanal Kapitalizm - Yalın Gündüz, Hilal Bebek 25.00₺
7 Yapay Zekânın Olanaksızlıkları Üzerine Kısa Bir Deneme: Sosyal Meseleler ve Yapay Zekâ - Ali O. İlhan 25.00₺
8 Kent Yaşamında Dijitalleşme ve Akıllı Kentler -Aysu Kes-Erkul,Erdem Erkul 25.00₺
9 Dijital Eğitimin Yarattığı Eşitsizlik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini Zorluyor - Feride Doğaner Gönel 25.00₺
10 Dijital Dönüşüm Mühendisliği Nasıl Dönüştürüyor? - Gülser Köksal 25.00₺
11 Dijital Dönüşümün Havacılık - Uzay Sektöründeki Yansımaları - Arda Mevlütoğlu 25.00₺
12 Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Dijital Gazetecilik - Bilge Narin 25.00₺
13 Mültecilerin Finansal Entegrasyonu İçin Dijital Kimlik Çözümleri ve Sorunlar - Emre Eren Korkmaz 25.00₺
14 Fark Yaratanlar: Osman S. Arolat 25.00₺
15 Keynes’ten Polanyi’ye Özgürlük Anlayışı - Hüseyin Özel 25.00₺
16 Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Osman Aydoğuş 25.00₺
17 Kitap İncelemesi: Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si - Fikret Şenses 25.00₺
18 Dilimizin Ustalarından Salâh Birsel’in 1991 Günlüğü - Osman Arolat 25.00₺
19 Kripto Paralar: Dünya Düzeninin Dijital Dönüşümü - Ahmet Hamdi Başar 25.00₺

Bir cevap yazın