İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 143

Baskı Tarihi : Eylül-2022
Sayfa Sayısı : 102
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
50,00100,00

1 Bedava Yaşıyoruz, Bedava - Ayça Tekin-Koru 25.00₺
2 Yeni Şeyler Söylemek Lazım: “Ekonomik Büyüme” Fetişine Karşı “Küçülmek İyidir!” - Zuhal Yeşilyurt Gündüz 25.00₺
3 Hükümetler, Sermaye Sınıfı ve Ekonomi - Ömer Faruk Çolak 25.00₺
4 Türkiye Ekonomi Modeli (TEM): Hayaller ve Gerçekleşmeler - Osman Aydoğuş 25.00₺
5 Yuvarlak Masa: Türkiye’de ve Dünyada Enflasyon - Ömer Faruk Çolak, Gülçin Özkan, Serdar Sayan 25.00₺
6 Vural Fuat Savaş Anısına 25.00₺
7 Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma: Siyasa Tartışmaları - Erkan Erdil 25.00₺
8 Türk Ekonomisinde Walrasgil Olmayan Bir Denge Geçerliyse Makro Fiyatları Nasıl Analiz Etmeliyiz? - Cem Mehmet Baydur 25.00₺
9 Fark Yaratanlar - Şerif Can Ünver 25.00₺
10 Çeşitli “Değer” Kavramları ve Kültürel Üretimlerin İktisadi “Değeri” - Sacit Hadi Akdede 25.00₺
11 Üçüncü Dünya Savaşı Sessizce Yapıldı ve Bitti, ya Dördüncüsü? - Ergun Türkcan 25.00₺
12 Dış Şoklar, Yanlış İktisat Politikaları, Dış Borç Krizleri ve Yeniden Yapılanma: Lübnan ve Sri Lanka Örnekleri - Sübidey Togan 25.00₺

Bir cevap yazın