İlhan Tekeli – Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Röportaj


Değerli okurlar bu sayıda yine dopdolu bir röportajla karşınızdayız. Konu alanı o kadar geniş ki; çünkü İlhan Tekeli Hoca ile konuşacağız. İktisat tarihinden mi başlayalım, iktisadın kendisinden mi başlayalım, Avrupa Birliği mi konuşalım, sanayileşme mi konuşalım, tarihin kendisini mi konuşalım, iktisat coğrafyası mı konuşalım, şehircilik mi konuşalım? Bir toparlama yapacağız.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 109
Sayfa Aralığı: 11 - 29

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İlhan Tekeli 6 Kasım 1937 İzmir doğumlu, şehir ve bölge plancı ve sosyal bilimcidir. 1964 yılından beri planlama kuramı, göç coğrafyası, makro coğrafya, Türkiye’deki yerel yönetim tarihi ve ideolojisi, Türkiye’nin kentleşme deneyimi ve toplumsal sonuçları, Türkiye’nin modernleşme tarihi, Cumhuriyetin ekonomik politikaları, Türkiye’de siyasal davranışlar, STK’lar, demokrasi vb. konularda yayınlanmış 111 kitabı ve çok sayıda bilimsel yazısı vardır. Çok sayıdaki ödülleri arasında TÜBİTAK Hizmet, Sakıp Sabancı ve Vehbi Koç Ödülleri sahibidir.

Bir cevap yazın