Imf’den Kriz Dersleri – Erinç Yeldan


Küresel krizin derinleşmesiyle birlikte, ortodoks (neoliberal/ muhafazakar) ana akım iktisat öğretisinin varsayım ve çıkarsamalarını en fazla sorgulayan kurumlardan birisi de IMF oldu. 2008 öncesine kadar iktisat yazınında tartışılmaz bir doğru olarak kabul gören “enflasyon hedeflemesi”, “uluslararası sermaye hareketlerinin serbestisi” gibi politika önerilerinin artık IMF yetkililerince de sorgulanmaya başladığını izlemekteyiz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 6
Sayfa Aralığı: 42 - 46

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın