İnşaatla Büyüme Ekonominin Geleceğini Karartıyor – Osman Aydoğuş


Sabit sermaye yatırımları hem kısa dönemde hem deuzun dönemde büyümenin en önemli belirleyicileri arasında yer alır. Son yirmi yılda milli hasılanın ortalama dörtte birinden biraz fazla yatırım amacıyla kullanılırken kabaca üçte ikisini tüketime ayırdık.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 105
Sayfa Aralığı: 31 - 37

WordPress › Hata