İstatistiksel Anlamlılık Kültü – Alper Duman


Kitap çok basit ve bir o kadar da hayati bir mesele üzerine yazılmış. İstatistiksel anlamlılık pek bir şey ifade etmez. Her iki yazar da istatistik bilimine hakim oldukları kadar bilim tarihine, ekonomi tarihine, bilim felsefesine de gerektiği kadar hakimdir. Kitabı yazmalarındaki temel amaç yanlış giden birşeyleri değiştirmeye çalışarak sosyal ve davranışsal bilimleri ve tıp alanındaki çalışmaları daha bilimsel olmaya çalışmaya zorlamaktır. Yanlış giden nedir? Kısa cevap akademisyenlerin istatistiksek anlamlılık bağnazlığı. Uzun cevap etik, kariyer, araştırma ve yayın maliyetleri, alışkanlık, ve insani zaafları da içine alan büyük bir kümeyi kapsamaktadır. Ronald Fisher’in William Sealy Gosset tarafından geliştirilen istatistiksel bakış açısını (ve t-tablolarını) kendine malederek çarpıtmasıyla başlar herşey. Fisher hipotez test etmeyi tek geçerli kural ve akademik standart hale getirir. Bu standartın maliyeti yazarlara göre çok büyüktür. Ağaca takılıp orman gözden kaçırılmış demektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 4
Sayfa Aralığı: 88 - 90

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

ODTÜ Ekonomi bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra ABD'de University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını 2006 yılında tamamladı. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomisi, Gelişme, Politik Ekonomi ve Sosyal ve Ekonomik Ağlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal endeksli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri vardır.

Bir cevap yazın