İTD 156. Sayı – Cumhuriyet 100 Yaşında


Cumhuriyet 100 Yaşında

Türkiye Cumhuriyeti, 100 yaşına bastı. Coşkumuz büyük ancak bunu top-lum olarak yaşadığımız pek söylenemez. Bunu söylerken dudaklarımdan 10. Yıl Marşı dökülüyor. 10. yaşındaki gururu, 100. yaşında daha çok his-setmek isterdik. Ne yazık ki öyle olmadı. Ne Cumhuriyet’in yöneticileri ne de Cumhuriyeti kuran, kendisi de aynı yaşta olan CHP en azından be-nim hayal ettiğim kutlamalardan uzak durdu. İTD olarak bu sayımızda özellikle Cumhuriyet’in kuruluş dönemine ilişkin yazılara yer verdik. Destek veren akademisyenlere teşekkür ediyoruz.

Dergimizi yayımlayan Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Limited Şirketi’nin markalarından biri-si olan Efil Yayınevi, Cumhuriyet’in 100. yılına yönelik olarak önemli bir projeyi 2022 yılında başlattı. Bu proje Ekim ayında hayata geçti.

Yüzyılın Ekonomisi

2022 yılında TBMM 100. yaşının kutlama etkinliklerini görünce 2023 için taşı elimizin altına koyalım dedik. Sonuçta, “Yüzyılın Ekonomisi” isimli dört cilt, 2112 sayfayı bulan bir yapıt or-taya çıktı. Çalışmanın editörlüğünü yaparken ben büyük heyecan duydum. Kitaba katkı veren 39 üniversite ve kuruluştan 77 yazar-akademisyen de benzer bir heyecanı duydular; yoğun çalışma tempolarına rağmen yüksünmeden emek verdiler. Ellerine, emeklerine sağlık.

Kitap, eğer yanılmıyorsam Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi üzerine yapılmış en kapsamlı çalışma oldu. Kitap, bir iktisat tarihi kitabı olmaktan da öte, Türkiye İktisat Tarihi’nin makro-ekonomik analizinin yapıldığı bir çalışma kimliğinde.
Bununla da yetinmedik. Ekim ayında yine iki önemli kitapla Cumhuriyet’in 100. yılına katkı verdik. Bu kitaplardan ilki 1979 tarihinde katledilen Cavit Orhan Tütengil’in “Atatürk’ü Anla-mak ve Tamamlamak” kitabı. İkincisi ise Cumhuriyet’in kuruluş döneminin önemli entelek-tüellerinden Ahmet Hamdi Başar’ın “Atatürk’le Üç Ay” kitabı.

Yayınların yanında Ekim-Kasım aylarında “Yüzyılın Ekonomisi” başlığıyla Ankara, İstanbul ve İzmir’de paneller düzenlemeyi planlıyoruz. Bu toplantıların kesinleşmiş takvimini yakında duyuracağız. İTD ve Efil Yayınevi web sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından bu takvi-me ulaşabilirsiniz.

Son olarak, İktisat ve Toplum Dergisi, 156. sayısıyla 13. yılını geride bıraktı. Bağımsızlığımızın verdiği gurur ve sizlerin ve değerli yazarlarımızın desteğiyle, daha nice yılları geride bırakaca-ğımız inancını kalbimizde taşıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi bu dergi, sizlerindir.

Değerli okurlar, Cumhuriyet’in ne kadar önemli olduğunun, yakın bölgemizdeki çatışmalara bakarak bir kere daha anlaşıldığını düşünmekteyiz. Bundan dolayı, Cumhuriyet’in Kurucu kadrolarını, başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere saygı ve şükranla anıyoruz.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN!

Sevgiyle ve okuyarak kalın.

1962 yılında Elazığ’da doğdu. 1977 yılında Sivas Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Ankara İ.T.İ.A’dan lisans, 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 2003 yılında Profesör oldu. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekanlık (2003-2005), Gazi Üniversitesi’nde Genel Sekreterlik (2006-2008) yaptı. 2009 yılında üniversiteden ayrıldı. Özel sektörde danışmanlık yapmaya başladı. 2006 yılında TİSK Akademi Dergisi’nin kurucu editörü oldu, derginin 2017 yılında kapanmasına kadar editörlüğünü yaptı. 2010 yılında İktisat ve Toplum, 2018 yılında EfilJournal dergilerini çıkarmaya başladı ve halen her iki derginin editörlüğünü yapıyor. Dünya Gazetesi’nde 2009 yılından bu yana her hafta düzenli yazıyor. Halen Hacettepe Üniversitesi ve TOBB - Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans dersi veriyor. Başlıca çalışma alanları, para teorisi ve politikası, finansal piyasalar ile işgücü piyasalarıdır. Son yayınlanan kitabı “Ekonomide Masallar Gerçekler”.

Bir cevap yazın