İTD 157. Sayı – Plan Yapmak


Ekim ayında ekonomiye ilişkin üç belge yayımlandı. Bunlar-dan ilki 12. Kalkınma Planı, ikincisi 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi taslağı (TBMM’de noktası bile değiştirilmeden yasa-laşacağı için yasa diyebiliriz). Sonuncusu ise 2023 yılının son enflasyon raporu. İlk iki belge Cumhurbaşkanlığı tarafından, üçüncü belge TCMB tarafından hazırlandı. Her üç belge de enflasyon ağırlıklı bir tema taşımakta.

Üç belgeyi birlikte ele aldığımızda enflasyonun tek haneye ancak 2026’da ineceğini görmekteyiz. Yani sabit gelirlilerin daha sıkıntı çekecek günleri var. Bu belgeler arasında özellikle 1980 sonrası değerini yavaş yavaş yitiren, son 20 yılda ise işlevini iyice kaybeden Kalkınma Planı öne çıkıyor. Bunun temel nedeni, hükümetlerin uzun vadeli hedeflerle sınırlanmak istememeleri. El-bette bu miyopvari bir bakış açısı. Halbuki Türkiye ekonomisinin en istikrarlı dönemi gerçek anlamda planlamanın yapıldığı I. Plan dönemi idi.

Plan yapmak önemli bir karar. İTD olarak biz de bu sayımızda Sevgili Hocamız Ergün Türkcan’ın yazısını kapak yaptık. Ergün Türkcan Hocamızın “DPT’nin 63. Kuruluş Yılında Dünyada ve Türkiye’de Plan Yapmak Mümkün mü?” başlıklı makalesi bizi iktisat tarihinde bir gezintiye çıkardığı gibi planlamanın ne de-mek olduğunu anlatmakta.

Enflasyon elbette olmazsa olmaz başlığımız. Bu konuda farklı bakış açılarına sahip Mahfi Eğilmez, Nur Keyder, Erinç Yeldan’ın makalelerini birlikte yayım-ladığımız gibi son enflasyon raporuna ilişkin kısa görüşler de aldık. Bunları da bir başlık altında yayımlıyoruz. Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu’nun, “Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Cumhuriyet Üzerine” yazısı da bu sayımızda okuyacağınız ya-zılar arasında.

İTD bu yıl ne yazık ki acı kayıpları arka arkaya yaşadı. 31 Ekim günü Danışma Kurulu Üyemiz Bilge Gazeteci Osman S. Arolat’ı yitirdik. Osman S. Arolat’la uzun bir röportaj yapmak istiyordum; araya pandemi girdi, sonra da işlere dalıp erteledik. Ne yazık ki ölüm bu röportaja izin vermedi. Aynı gazetede (Önce Dünya sonra Ekonomi gazeteleri) birlikte 15 yıl yazı yazdım. Bundan da ayrıca onur duymaktayım. Işıklar içinde uyu bilge gazeteci.

Değerli okurlar dergimizde işlememizi istediğiniz dosya konularını bize yazın. Sizin önerileriniz bizim için çok değerli.

158. sayıda görüşmek dileğiyle.

Sevgiyle, sağlıkla ve okuyarak kalın.

1962 yılında Elazığ’da doğdu. 1977 yılında Sivas Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Ankara İ.T.İ.A’dan lisans, 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 2003 yılında Profesör oldu. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekanlık (2003-2005), Gazi Üniversitesi’nde Genel Sekreterlik (2006-2008) yaptı. 2009 yılında üniversiteden ayrıldı. Özel sektörde danışmanlık yapmaya başladı. 2006 yılında TİSK Akademi Dergisi’nin kurucu editörü oldu, derginin 2017 yılında kapanmasına kadar editörlüğünü yaptı. 2010 yılında İktisat ve Toplum, 2018 yılında EfilJournal dergilerini çıkarmaya başladı ve halen her iki derginin editörlüğünü yapıyor. Dünya Gazetesi’nde 2009 yılından bu yana her hafta düzenli yazıyor. Halen Hacettepe Üniversitesi ve TOBB - Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans dersi veriyor. Başlıca çalışma alanları, para teorisi ve politikası, finansal piyasalar ile işgücü piyasalarıdır. Son yayınlanan kitabı “Ekonomide Masallar Gerçekler”.

Bir cevap yazın