İTD 165. Sayı – Sıkılaşmadan Normalleşmeye


Bu satırların yazıldığı gün, Haziran ayı yıllık enflasyon oranı %71,6 olarak açıklandı. Bir yıl önce oran %38,2 idi. Bu oran bile AKP tara-fından yeni kurulan hükümetin yeni diyerek sunulan parasal sıkı-laştırmaya dayalı programının başarısız olduğunu göstermekte. Baz etkisiyle önümüzdeki aylarda enflasyonda kısmi gerileme olsa da uygulanan programın halka yükünü göz önüne aldığımızda olası dü-şüşü başarı olarak görmek mümkün değildir.

Programın başarılı olma şansı yok çünkü yaşanan krize koyulan teşhis doğru değil. Do-layısıyla çözümü de yanlış. Programda, krizin kaynağı olarak görülen toplam talep artışı-nı azaltmak için başta tüketim malları üzerindeki vergiler artırılırken emekliler ve asgari ücretle çalışanların gelirleri reel olarak düşürüldü. Buna rağmen toplam talep düşmedi. Düşmeyecek de. Çünkü kamu kesiminde ücretler yüksek. Yaklaşık 5,5 milyon kamu çalışan ile yüksek ücretle çalışan, sayıları 2-3 milyon kişiyi bulan özel sektörün kaymak tabakasının tüketim sepeti değişmedi. Diğer yandan kamu kesiminde kamusal olmayan mal tüketimi artarak devam ediyor. Bunun için sadece Diyanet İşleri Başkanlığı’nın har-camalarına bakmak yeterli. Devlet öznel bir değer olan inancın kurumsal yapılanmasına kaynak aktarmaya devam ediyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunda “din vergisi” varken (kiliseye gidenlerden alınan) biz de tam aksine halkın vergileriyle dini kurumlar ve dini eğitim finanse edilmekte. Artık ülkemiz için de din vergisi uygulamasına gidil-meli; kamunun merkezi yönetim bütçesinden boş kalan camilere kaynak aktarmasına ve yeni cami yapılmasına son verilmeli.

Ekonomide işler iyiye gitmeyince hükümet kendine ortak aramaya başladı. Normal-leşme, yumuşama başlığıyla kavramsallaştırılan bu arayışın da başarılı olma şansı yok. Çünkü bu arayışın içi dolu değil. Adeta boşa kürek çekilmekte.

Türkiye’de artık göç sorunu şiddet olgusuyla anılmakta. Diğer yandan nüfus artış hızı hızla düşmekte. Nüfus yaşlanmakta. Bu durum kısa süre sonra yeni sorunlara neden olacak gibi durmakta. Biriken sorunlar sadece hükümeti değil, halkı da ezmekte. Olası bir seçim sonrası iktidar partisi değiştiğinde yeni hükümet önce AKP iktidarının yapma-dıklarıyla değil, yaptıklarıyla uğraşmak zorunda kalacak. Çünkü ortada adeta çözüle-meyecek bir yün yumağı durmakta. Bundan dolayı iktidara gelecek olan partinin eko-nomiden sağlığa, eğitime, göç sorununa değin uzayan problemleri çözmek için radikal önlemler alması, bunu da halka seçim sürecinde anlatması gerekmekte.

İTD’nin bu sayısı “Sıkılaştırma ve Normalleşme” başlığıyla çıkıyor. Hükümetin bir yıllık icraatını masaya yatırdık. Yine kütüphanenizde kendine yer edinecek bir sayıyla kar-şınızdayız. Bu sayımızda aramıza yeni isimler katıldı. Muğla Üniversitesi Felsefe Bölü-mü’nden H. Nur Beyaz Erkızan ve Işık Üniversitesinden Seda Demiralp artık İTD’nin yeni kurul üyeleri; kendilerine hoş geldiniz diyoruz.

İklim değişiminin vurduğu ülkemizde çok sıcak bir yaz dönemi geçiyoruz ve bu aylarda biz çalışmaya devam ediyoruz.
Sizlere çağrımızı yineliyorum: Dergimize abone olunuz, Efil ve Kitap Saati yayınlarını sa-tın alarak bizlere destek olunuz. Çünkü bağımsız yayıncılığın kalesi İTD ancak bu şekilde yeni 15 yıllara ulaşabilir.

Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle.

Sevgiyle ve okuyarak kalın.

1962 yılında Elazığ’da doğdu. 1977 yılında Sivas Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Ankara İ.T.İ.A’dan lisans, 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 2003 yılında Profesör oldu. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekanlık (2003-2005), Gazi Üniversitesi’nde Genel Sekreterlik (2006-2008) yaptı. 2009 yılında üniversiteden ayrıldı. Özel sektörde danışmanlık yapmaya başladı. 2006 yılında TİSK Akademi Dergisi’nin kurucu editörü oldu, derginin 2017 yılında kapanmasına kadar editörlüğünü yaptı. 2010 yılında İktisat ve Toplum, 2018 yılında EfilJournal dergilerini çıkarmaya başladı ve halen her iki derginin editörlüğünü yapıyor. Dünya Gazetesi’nde 2009 yılından bu yana her hafta düzenli yazıyor. Halen Hacettepe Üniversitesi ve TOBB - Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans dersi veriyor. Başlıca çalışma alanları, para teorisi ve politikası, finansal piyasalar ile işgücü piyasalarıdır. Son yayınlanan kitabı “Ekonomide Masallar Gerçekler”.

Bir cevap yazın