İthalatta Asyalaşma Ve Gümrük Bi̇rli̇ği̇’ni̇ Yeni̇den Düşünmek – Bayram Ali Eşiyok


Türkiye 1990’lı yıllarla kıyaslandığında 2000’li yıllarda giderek daha fazla dış ticaret ve cari açık ile karşı karşıya. Şüphesiz bunun temel nedeni üretimin ve ihracatın giderek daha fazla ithalata bağlı olmasından kaynaklanıyor. Türkiye bir birim ihracat yapabilmek için giderek daha fazla ithalat yapmak zorunda. Ekonominin 2000’li yıllarda ithalata bağımlılığını artıran belli başlı ögeler olarak; değerlenen ulusal paranın (TL’de son aylarda gözlenen aşınma iki binli yılları karakterize etmiyor), dahilde işleme rejiminin ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın etkilerini belirtmek gerekir. Bu yazıda Gümrük Birliği sonrasında artan dış ticaret açıklarının AB ile yapılan ticaretten değil, AB dışındaki ülkelerden, özellikle de mamul mal ihracatçısı Asya ülkelerinden yapılan ticaretten kaynaklandığı ortaya konacaktır. Türkiye Gümrük Anlaşması gereği AB dışındaki üçüncü ülkelere karşıAB’nin ortak gümrük tarifesi yükümlülüğünü yerine getirmekte/ uygulamakta, bu yükümlülükten muaf olan ülkeler (Çin gibi sanayi coğrafyasının yükselen Asya ekonomileri başta olmak üzere) Türkiye’ye karşı rekabet güçlerini yükselterek, Türkiye’nin dış ticaret açıkları üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 76
Sayfa Aralığı: 26 - 30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın