Kaçak Atom Bombası Yapmak – Ergun Türkcan


Kısa Bir Açıklama: Sonda söyleyeceğimizi başa alalım: Pakistan, 28-30 Mayıs 1998’de, Belucistan Eyaleti’nde Chagai tepelerinde 6 nükleer test gerçekleştirdi. Bunlar, Hindistan’ın iki hafta önce,11-13 Mayıs’ta gerçekleştirdiği 5 nükleer teste karşılıktı. Bunu hiç kimse Pakistan’dan beklemiyordu. Pakistan’ın varlığı güvence altındaydı.