Kadın İstihdamı ve Uluslararası Çalışma Standartları: Bugün ve Sonrası – Numan Özcan


Daha iyi bir yarının inşaası için oluşturulacak politikaların temel birleşenlerden birisinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması olarak belirlenmesi, daha fazla kadının daha iyi koşullarda çalışabilmesi için atılacak en temel adımdır.

Arka Plan

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yüzyılı aşkın bir süredir “herkes için insana yakışır iş” hedefi için mücadele etmektedir. Adil ücretlendirme, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının sağlanması, kapsayıcı sosyal korumaya erişim ve sosyal diyalog mekanizmalarına katılım ve örgütlenme hakları odağında insana yakışır çalışma koşullarının geliştirilmesi hedefine ilişkin önemli ilerlemeler sağlanmakla birlikte, günümüzde kadınların ve erkeklerin çalışma yaşamındaki koşulları eşit değildir. Erkeklere göre daha az sayıda kadının katıldığı çalışma yaşamında, erkeklere göre daha fazla kadın kayıt dışı ve güvencesiz işlerde düşük ücretlerle çalışmaktadır. Tüm bu eşitsizlikler Covid-19 küresel salgınıyla birlikte daha da derinleşmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 131
Sayfa Aralığı: 12-21

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın