Kamu Harcamaları: Kriz ve Seçim Etkileri – Ayşegül Şahin


Fırsatçı politik konjonktür dalgalanması teorisi, iktidar partisinin sağ parti olmasının kamu harcamalarını enflasyonla mücadeleye, sol parti olmasının ise işsizlikle mücadeleye yönlendirdiğini gösterir.

Giriş

İktisat literatüründe “devlet milli gelir yönetiminde aktif bir rol üstlenmeli mi?” sorusu uzun yıllar tartışılmıştır. Öyle ki 1929 öncesinde ekonomiye minimum devlet müdahalesi savunulurken, Büyük Buhran’la birlikte Keynesyen iktisat politikaları önem kazanmış, krizden kurtularak ekonominin yeniden canlanmasında maliye politikaları özellikle de arttırılan kamu harcamaları önemli bir araç olarak kullanılmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 151
Sayfa Aralığı: 98-101

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın