Kendi Çıkarını Gözetme ve Diğerkâmlık: Ahlak İktisadı ve Oyun Teorisi – Ercan Eren


“Üyelerinin büyük bir kısmının yoksul ve perişan olduğu hiçbir toplum kesinlikle zengin ve mutlu olamaz.” – Adam Smith (Lous, 2020: 43).

İnsan yalnızca kendi çıkarını mı gözetir yoksa diğerkâmcı mıdır? Yoksa ikisi bir arada mıdır? Bu soruya verilen yanıtlar eski Yunan’dan bu yana tartışılmaktadır.

Ana-akım iktisat teorisi yalnızca kendi çıkarını maksimize eden insan davranışı (Homo economicus) üzerine oluşturulmuş, temsili ve atomize birey varsayımıyla geliştirilmiştir. Son yıllarda özellikle davranışsal iktisat, deneysel iktisat ve nöroiktisat gibi yaklaşımlarda, kendi çıkarını maksimize etme davranışı sorgulanmaktadır. Bununla beraber bu yaklaşımlarda da insanın sosyal varlık özelliği göz ardı edilmektedir. İnsanlar birbirini etkiler, etkilenir. İnsan davranışları ahlaki değerlerden, tarihsel ve kurumsal faktörlerden bağımsız değildir.

Bu çalışmada ahlaki değerlerden hareketle iş birliği kavramı, genel olarak iş birliği ve iktisatta iş birliği olarak ele alınacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 133
Sayfa Aralığı: 91-98

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın