Kentsel Dönüşüm Ve Sosyo -Ekonomik Adalet – Selahattin Bekmez


Kentsel dönüşüm, günümüzde hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde uygulanan toplumsal ve fiziksel süreçleri etkileyen önemli bir olgudur. Sanayi devrimi sonrası meydana gelen sosyo-ekonomik sorunların çözümü için “yeniden yapılandırma”, “iyileştirme”, “tasfiye”, “ canlandırma” gibi tanımlamalarla birlikte çeşitli politika önermeleri geliştirilmeye çalışılmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 23
Sayfa Aralığı: 42 - 50

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın