Kevın Bales, Kullanılıp Atılanlar: Küresel Ekonomide Yeni Kölelik – Nesrin Dağ


Kullanılıp Atılanlar: Küresel Ekonomide Yeni Kölelik kitabı, Türkçe’ye çevrilmesinden bu yana uzun zaman geçmiş olmasına karşın, yeterli ilgi görmemiştir. 2013 Küresel Kölelik Endeksi’ne göre, dünyada 29,8 milyon köle bulunmaktadır (The Global Slavery Index, 2013). Köleliği bitirmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olan ‘Walk Free Foundation (Özgür Yürü Vakfı)’ tarafından ilk defa yayımlanan Endeks, 162 ülkeyi incelemekte ve ülkeleri köleliğin yaygınlığına göre sıralamaktadır. Endeks’te kullanılan kölelik kavramı, doğrudan köleliğin ya da kölelik benzeri zorla çalıştırmanın yanısıra, borç karşılığı çalıştırma, zorla evlilik, çocuk istismarı ve insan ticaretini kapsamaktadır. Kevin Bales’in Kullanılıp Atılanlar: Küresel Ekonomide Yeni Kölelik kitabı, dikkatleri yeni kölelik kavramına ilk defa çeken ve Endeks’in de oluşturulmasında önemli rol oynayan bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel Kölelik Endeksi’nin ilk defa yayımlanması, bu kitap incelemesinin dayanağını oluşturmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 39
Sayfa Aralığı: 91 - 95

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın