Keynesçi̇ Talep Yöneti̇mi̇ Neden Yetersi̇z Kalıyor? – Turan Subaşat


Bu yazının amacı, Keynesçi talep yönetiminin talep kaynaklı krizleri bile çoğu zaman engellemede yetersiz kalmasının nedenlerine ışık tutmak ve Subasat (2016)’da geliştirilen talep odaklı yeni bir kriz modelini tanıtmaktır. Krizler talep kaynaklı olabildiği gibi yapısal ve konjonktürel nedenlerden de kaynaklanabilir. Marksist yazın bu açıdan oldukça zengindir. Örneğin, kar oranlarının düşme eğilimi prensibi en çok bilinen yapısal (bu nedenle de önlenemez) kriz teorilerinden birisidir. Talep yetersizliği sorunu heterodoks iktisatta önemli bir yer tutmuştur ve bu sadece Keynesçi iktisatla sınırlı değildir. Rosa Luxembourg önde gelmek üzere birçok Marksist iktisatçı da kapitalizmin sıkça talep sorunuyla karşılaşabileceğini öne sürmüşlerdir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 74
Sayfa Aralığı: 54 - 60

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın