Kıdem Tazminatı, Kriz Ve İstihdam Üzerine Bir Not – Cem Oyvat


Nickell (1997)’in çalışmasına göre esnekleşmeye yönelik farklı politikalar, istihdam üzerinde farklı etkiler yapıyor. Mesela işçi-işveren arasında koordinasyonun olmadığı durumlarda sendikaların zayıflatılması veya asgari ücretlerin ve ücretler üzerindeki vergilerin azaltılması işsizliği azaltırken, işten çıkarmaların kolaylaştırılması işsizlik üzerinde anlamlı bir etki yapmıyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 10
Sayfa Aralığı: 56 - 62

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın