Kimler Yurt Dışına Göçmek İstiyor? – Ali Berker


Doğum, evlenme ve ölüm gibi demografik olaylarla karşılaştırıldığında, göç göreceli olarak daha az sıklıkla meydana gelmektedir. Sözgelimi, Zincirlikuyu Mezarlığı’nın girişinde yer alan “Her canlı ölümü tadacaktır” ibaresinin göçme davranışı için geçerli olması pek muhtemel değildir. Ayrıca, her ne kadar diğer demografik olayların belirlenmesinde ayıklanma mekanizmalarının işlevleri olsa da, kişinin göç edip etmediği, kimin göç ettiği, nereye, ne zaman, nasıl ve ne kadar süreliğine göç ettiğinin belirlenmesinde ayıklanma mekanizmalarının nedenleri ve sonuçları bakımından daha çarpıcı etkileri olduğu ileri sürülebilir. Genel olarak, göçme davranışındaki ayıklanma mekanizmaları, dört sütun üzerinde yükselmektedir. Birinci sütunda, cinsiyet, yaş, eğitim ve mesleki beceri gibi kişisel özellikler göçmen ayıklanmasını etkilemektedir. İkinci sütunda, gelir, servet, hanedeki kadın, erkek ve toplam fert sayısı gibi kişinin aile özellikleri göçmen ayıklanmasını tesir etmektedir. Üçüncü sütunda, etnik köken, din, mezhep, dindarlık ve hemşirelik gibi kişinin üyesi olduğu mikro topluluğun özellikleri önemli olmaktadır. Son sütunda, göç alan ülkelerin ve göç veren ülkelerin başta göç alanında olmak üzere adalet, asayiş, eğitim, sağlık, demokrasi ve insan hakları gibi pek çok alandaki politikaları yer almaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 103
Sayfa Aralığı: 37 - 43

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın