Kitap İncelemesi: Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si – Fikret Şenses


Üç ciltlik bu eser, ancak sosyal bilimleri bir bütün olarak alabilme donanımına ve yetkinliğine sahip Tekeli ve İlkin gibi bilim insanlarının bir ürünü olarak ortaya çıkabilirdi.

Türkiye’nin 1940’lı yıllardaki toplumsal ve iktisadi gelişmesinin, diğer on yıllara kıyasla, sosyal bilimcilerin ilgisini yeterince çekmediği söylenebilir. Bu ilgi eksikliği bir ölçüde bu on yılın yarıdan fazlasının dünyayı kasıp kavuran bir dünya savaşıyla geçmiş olması ve bu savaşla ilgili bilgilerin yetersizliğiyle açıklanabilir. Belgesel İktisat Tarihi alanına ve daha geniş anlamda sosyal bilimler alanına son derece değerli katkılarda bulunan ve derin izler bırakan İlhan Tekeli- Selim İlkin bilimsel ortaklığı, İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si ana başlığını taşıyan toplam 1.652 sayfayı içeren üç ciltlik son eserleriyle bu eksikliğin giderilmesine çok büyük bir katkıda bulunmuşlardır. Yayımlandığı tarihten bu yana epeyce bir süre geçmiş olmasına karşın, “dev eser” tanımlamasını fazlasıyla hak eden bu çalışma ne yazık ki sosyal bilim dünyamızda gerekli ilgiyi bulamamıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 126
Sayfa Aralığı: 111-119

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Fikret Şenses Samsun Maarif Koleji mezunudur. Devlet bursuyla gittiği İngiltere'de Warwick Üniversitesi İktisat Bölümünden şeref derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisansını Lancaster Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Londra Ekonomi Okulu'ndan doktora derecesini almıştır. Doktora Eğitimi sırasında çalışmaya başladığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından, Ekonomik Araştırma Uzmanı ve Ekonomist olarak hizmet verdikten sonra, 1980 yılında ayrılan Fikret Şenses, Merkez Bankası yıllarında yarı zamanlı olarak yürüttüğü Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümündeki öğretim üyeliği görevini 1980 yılından itibaren tam zamanlı olarak sürdürmektedir. Fikret Şenses bu süre zarfında Harvard Üniversitesi, Sussex Üniversitesi, Gelişmekte Olan Ekonomiler Enstitüsü ve Columbia Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Fikret Şenses uluslararası yayınlarına binaen 1989-2004 yılları arasında ODTÜ ve TÜBA tarafından çeşitli defalarca ödüllendirilmiştir. Çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde hakemlik, yayın kurulu üyelikleri ve editörlük görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından Yılın Eğitimcisi ,iki kez, ve Eğitimde Üstün Başarı Ödüllerine layık görülmüştür. Eylül 2005'ten başlayarak, Üniversiteler Arası Kurul kontenjanından atandığı, YÖK üyeliğini yürüten Fikret Şenses, Ekim 2005'te Avrupa Birliği Tarama Sürecinde Yükseköğretim alanında oluşturulan müzakere heyetine YÖK tarafından seçilmiştir. YÖK'ün Şubat 2007'de yayınladığı "Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi" adlı raporu hazırlayanlardan biri olan Şenses Eylül 2009'da görev süresinin dolması nedeniyle YÖK üyeliğinden ayrıldı. Fikret Şenses bunlara ek olarak Aralık 2004'ten başlayarak TÜBA Sosyal Bilimler Öngörü Projesi kapsamında İktisat Grup Yürütücüsü olarak görev yapmış, proje kapsamında hazırlanan çalışmalar Şenses'in editörlüğünde "İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023" adıyla kitaplaştırılmış ve TÜBA tarafından Eylül 2007'de yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın