Kitlesel Erişim Ve Sonrasında Türkiye Yükseköğrenimi – Oğuz Esen


Son yıllara kadar Türkiye yükseköğrenim sisteminin en önemli gündem maddesi erişimdi. Sayıları ve kontenjanları hızla artan üniversiteler ile bugün üniversiteye erişim sorunu büyük ölçüde aşılmış durumdadır. Bugün yükseköğrenim düzeyinde okullaşma oranı %80’i aşmıştır. Ancak, yükseköğrenim sisteminin geç kitleselleşmesi nedeniyle 25-64 yaş arasında üniversite mezunu olanların oranı uluslararası standartlara göre hâlâ düşüktür. Her yüz kişiden ancak 18’i üniversite mezunudur. Bu sayı Japonya’da 50, Kore’de 45, ABD’de 44’tür. Okullaşma arttıkça kuşkusuz bu sayı artacaktır. Halen 54-65 yaş aralığında çalışanların yalnızca 200 bini üniversite mezunudur. Bu yaş kuşağının, çalışma hayatının başladığı 1980’lerde yaklaşık 17 milyon istihdam vardı. Bunun ancak yüzde 5’i, 800 bini üniversite mezunuydu ve bunların, geliri ve statüsü yüksek işlere ulaşması kolaydı. Bugün toplam istihdam sayısı 30 milyonu aşmıştır. Bunun yüzde 24’ü, 7.4 milyonu üniversite mezunudur ve toplam istihdam içinde ilk defa üniversite mezunlarının sayısı, lise mezunlarını aşmıştır. İşgücü piyasaları ile yükseköğrenim arasındaki ilişkiler daha karmaşık bir hal almıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 94
Sayfa Aralığı: 41 - 53

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümünden, doktora derecesini Gazi Üniversitesi SBE'den aldı. 1981-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde çalıştı. 1987-1988 yılları arasında Nottingham üniversitesinde misafir araştırmacı olarak, 1995-1996 yılları arasında Fulbright burslusu olarak Massachusettes Üniversitesi, Amherst'te, 2012 yılında Levin burslusu olarak SUNY, Cortland'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2001 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Ekonomi bölüm başkanı, Bologna Eşgüdüm komisyonu Başkanı ve rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2014'de İzmir Ekonomi Üniversitesi rektörü oldu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın