Konut Politikasında Bir Reform: Toki’nin Dönüşümü – Baki Erken

Sosyal bir hak olan konutun ekonomik boyutu hem birey hem de devlet açısından önemli sonuçlar doğurur. Konut sosyal ve ekonomik değişikliklere bağlı olarak özellikle kentlerde sağlanamamaktadır. Hızlı kentleşme ve göç kentlerde konut açığını arttırmakta ve gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmaya neden olmaktadır. Yoksulların konut ihtiyacı ve talebini karşılamak bir tarafa barınma hakları konutun ticarileştirmesi nedeniyle zora girmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki konut açığı ve sorunlar Türkiye için de geçerlidir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 6
Sayfa Aralığı: 88 - 98

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın