Koronavirüsün Getirdikleri: Kurumsal Yapının Yeniden İnşası – Zehra Doğan Çalışkan


Salgın insanlık tarihi kadar eski bir olay olmakla birlikte, salgın süreci sosyal, ekonomik ve siyasal hayatı tümüyle değiştiren, yeni davranış kalıpları ve yaşam şekilleri ortaya çıkaran özelliklere sahiptir. 2019 Koronavirüs salgını (COVID-19) 2000’li yıllardan beri görülen SARS, H5N1, H1N1, Ebola ve MERS gibi salgınların aksine tüm dünyada günlük yaşamın rutinini değiştirmiştir. 2020 Mart ayıyla birlikte tüm dünya kendini eşi benzeri görülmemiş bir değişim sürecinin ve endişe verici ekonomik olayların ortasında bulmuştur. 1980’lerden beri ekonomiyi yönlendiren, üretimi ve yaşamı üretmenin biricik yolu olarak görülen, neoliberalizm ve küreselleşmenin “uluslararasılaşma, birleşme, ekonomik bütünleşme” söylemleri yerini içe kapanma, sınırları kapama, ticareti durdurma söylemlerine bırakmıştır. Saad-Filho (2020)’ya göre çok kısa bir süre içerisinde sistem uyarı vererek tüm sektörlerde işsizleri, eşitsiz çalışma koşullarını, milli gelirlerdeki ciddi daralmayı göstermeye başlamıştır. COVID-19’un ortaya çıkardığı yaygın bulaşma tehdidi ve ölüm riski, yönetim otoritelerinin etki alanını ve yapısını yeniden düşünmemize ve yorumlamamıza yol açmıştır (Saad-Filho, 2020). Başka bir ifadeyle neoliberalleşmenin öne sürdüğü sadece yasalar ve güvenlik yoluyla toplumu ve ekonomiyi kapsayan görece küçülmüş devlet yerini güçlü karar verici ve toplumsal hakları yeniden dağıtıcı role bürünmüştür. Ancak buradaki önemli nokta devletin ideolojik bir dönüşüm geçirmeden etki alanının yeniden tanımlanması üzerinedir. 

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 124
Sayfa Aralığı: 37-40

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bir cevap yazın