Küresel Enerji  Üretimi, Yenilenebilir Enerji ve İklim Krizi – Bayram Ali Eşiyok


Modern çağda yenilenebilir enerji kullanımını artırmadan karbondioksit salınımını azaltmak mümkün değil. Yenilenebilir enerji kaynakları aynı zamanda enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından da son derece önemli.

Metropol kentlerin albenili caddeleri milyonlarca ampulle ışıl ışıl ışıldarken, 21.yüzyılda halâ 770 milyon insan elektrikten uzak yaşıyor. 2,6 milyardan fazla insan ise yemek pişirmek için temiz enerjiden yoksun.1 Her boyutuyla eşitsizlik üreten kurulu neo-liberal küresel düzen temel insan ihtiyaçlarından olan enerjiye erişimde de son derece eşitsiz…

Esas olarak pazardan daha fazla pay almak, daha fazla tüketmek ve daha fazla kâr için yarışan ülkelerin neden olduğu karbon salınımı canlı yaşamını tehdit edecek kadar yakınımızda. Fosil yakıtlara dayalı yoğun enerji kullanımı, kentlerdeki yeni kitlesel tüketim katedrallerinin bitmez, tükenmez taleplerini karşılarken, iklim krizinin esas kurbanları gariban/çevre ülkeler ve onların yoksul ve yoksun bireyleri oluyor…

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 129
Sayfa Aralığı: 50-56

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın