Kundera’yı İktisat Çerçevesinde Okumak: Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği – Gülçin Elif Yücel


Hayata nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda ağırlık ve hafiflik arasında bir denge kurmak, insan varoluşunun temel bir paradoksunu temsil eder. Milan Kundera’nın “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği” adlı eserinde bu ikilik derinlemesine incelenmiştir. Kundera, hafifliğin cazibesine rağmen, gerçek anlamda “varolabilmemizin” ancak şeylerin ağırlığıyla yüzleşmekten geçtiğini öne sürer.

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Doç.Dr. Gülçin Elif Yücel 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2002 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat ve Maliye bölümlerini bitirmiştir. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Sanat Dalı Şan Bölümü’ndeki eğitimini de tamamlamıştır. 2009 yılında İTÜ Ekonomi bölümünde Prof. Dr. Raziye Selim danışmanlığında “yüksek lisans”, 2014’te ise Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde Prof. Dr. A. Suut Doğruel danışmanlığında “doktora” derecelerini almıştır. 2012 yılında doktora çalışmaları sırasında 6 ay süresince Almanya’da bulunan Johannes Gutenberg University Mainz’da araştırmacı olarak bulunmuştur. 2009-2014 yılları arasında İTÜ İşletme Mühendisliği İktisat kürsüsünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Beykent Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümündeki öğrenimine devam etmektedir.

Bir cevap yazın