Küresel İklim Değişiminin Azaltılmasında Karbon Ayak İzinin Rolü – Nedim Saraçoğlu


Dünya atmosferinin yaklaşık %99’u azot ve oksijenden oluşur. Atmosferde ayrıca küçük miktarlarda bazı asal gazlar ile karbondioksit ve su buharı da bulunmaktadır. Güneşten gelen ışınlar (ısı ışınları / kısa dalgalı ışınlar), atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtır. Atmosferdeki gazlar, yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına engel olurlar. Atmosferin, ışığı geçirme ve ısıyı tutma özelliği vardır. Atmosferin ısıyı tutma yeteneği sayesinde suların sıcaklığı dengede kalır. Böylece nehirlerin ve okyanusların donması engellenmiş olur. Bu şekilde oluşan, atmosferin ısıtma ve yalıtma etkisine “Sera etkisi” denir. Dünya’daki sera etkisine neden olan gazlar %36-70 su buharı, %9- 26 karbondioksit, %4-9 metan ve %3-7 ile ozondur. Sera gazlarının bir kısmı kendi kendine oluşurken, bir kısmı da insanlar tarafından üretilir. Doğal yollarla oluşan sera gazları su buharı, karbondioksit, metan, nitroz oksit ve ozon içerir. İnsan etkinlikleri sonucunda da bu gaz seviyelerine eklemeler olur ve bunun sonucunda da sera etkisi görülür

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 27
Sayfa Aralığı: 53 - 65

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın