Küresel İklim Krizine Karşı Net Sıfır Emisyon Hedeflemesi ve Bölüşümde Adalet Sorunsalı – A. Erinç Yeldan


2050’li yıllar için tasarımlanan net sıfır hedefine ulaşmak için fosil yakıtlara dayalı enerji deseninin terk edilme gerekliliği vazgeçilmez bir ön koşul. Ne var ki piyasa sinyalleri bunu iktisaden gerçekçi kılmıyor.

Yaz sıcakları bastırdı; peş peşe sıralanan orman yangınları ve sel felaketleri haberlerinin acıları paylaşılırken, iklim değişikliği krizinin boyutları da gündemimizde yerini koruyor. Bu köşede daha evvelce de yayınlanan yazılarımdan hatırlamak gerekirse, bilimsel çalışmalar sürdürülebilir bir yaşam için gezegenin ısınmasına neden olan küresel emisyonların acilen ve hemen bugünden azaltılması gerektiğine işaret etmekte. “Karbon bütçesinin” mevcut durumu ise bunun için gerekli ekonomik dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için on yıllık bir sürenin kaldığına işaret ediyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 141
Sayfa Aralığı: 18-24

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın