“Küresel İstihdam Sorunu” – Gökhan Aykaç


Kitapta özellikle gelişmiş ülkeler dışında kalan diğer sınıflandırmalar çerçevesinde önemli veri eksikliklerinin bulunduğu sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, ele alınan konular itibariyle veri eksiklikleri analizin temel sınırı olmaktadır. Bu zorunlu sınırlamanın ise farklı kaynaklara gidilerek (ILO, yerel istatistik kurumları ve diğer akademik yayınlar gibi) aşılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çerçevede, bazı karşılaştırmalarda kavramların farklı tanımlamalar içerebileceği düşünüldüğünde, veri yokluğunun yaşandığı bir ortamda veri kalitesi açısından adeta “kötünün iyisi”1 tercih edilmek zorunda kalınmıştır. Küresel istihdam sorununun ortaya konması, kitabın birinci bölümünde belirtilen ülke sınıflandırması dikkate alınarak yürütülmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 4
Sayfa Aralığı: 90 - 92

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın