Küresel Kriz Sonrası İktisat Eğitiminin Dönüşümü – Ahmet Faruk Aysan


Küresel krizin 2008’ın sonlarında Lehman Brothers’ın batmasıyla patlak verdiğini söyleyebiliriz. Küresel kriz değişik veçheleriyle günümüze kadar geldi. Önceleri krize karşı alınabilecek ilk tedbirler, G20 yardımıyla uluslararası finansal ve parasal koordinasyon konuları tartışıldı. Özellikle gelişmiş ülkelerin Merkez Bankaları krize karşı parasal gevşeme politika tedbirleri benimsediler. FED ve ECB gibi gelişmiş ülke merkez bankalarının politika tedbirlerinin zaman içinde finansal istikrar problemleri doğurabileceğini düşünen gelişmekte olan merkez bankaları da geleneksel olmayan para politikası tedbirlerini ve makro ihtiyati tedbirlerini uygulamaya koydular. Zamanla küresel kriz kendini Avrupa Borç Krizi olarak gösterirken yine makroekonominin kadim borç problemi daha çok tartışılır oldu. Sonrasında ise Merkez bankalarının küresel krize verdikleri politika tedbirlerinden geri dönüşün nasıl yapılması gerektiği, bu geri dönüşün zamanlaması ve gelişmekte olan ülkelere etkisi tartışılır hale geldi. Günümüzde de bu tartışmaların devam ettiğini gözlemliyoruz. Tabi burada küresel krizinin farklı fazlarını ve bunların meydana getirdiği tartışma alanlarını uzun uzun anlatmak mümkün. Fakat bu konulara dair çok sayıda makale yazıldığını da aşikâr. Bu sebeple krizin serencamını anlatmak yerine bir an önce asıl bu makalenin konusu olan küresel krizin iktisat eğitimine etkisine gelmek istiyorum.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 79
Sayfa Aralığı: 11 - 13

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

TCMB, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Merkez

Bir cevap yazın