Kurumsal İktisat: Dünü Ve Bugünü – Malcolm Rutherford


Son yıllarda “kurumsal iktisat” kavramı gittikçe artan çeşitlilikteki iktisadi yaklaşıma ya da düşünce ekolüne uygulanmaktadır. Pek çok kişi, Thorstein Veblen, John R. Commons, Wesley Mitchell ve Clarence Ayres’in iktisadi yaklaşımıyla ilişkilendirilen “kurumsal iktisat” ya da “Amerikan kurumsal iktisadı” ya da “geleneksel kurumsal iktisat” (son zamanlarda da “orijinal kurumsal iktisat”) kavramlarının farkına varmıştır. Bu, çok yakın zamana kadar “kurumsal iktisat”a atfedilen tek anlamdı. Fakat son yıllarda, Ronald Coase, Oliver Williamson ve Douglass North’un işlem maliyeti yaklaşımıyla ortaya çıkan ve bir yaklaşım geleneği olarak ele alınan “yeni kurumsal iktisat” kavramı köklü bir yapıya dönüşmüştür. Konuyu daha da karmaşıklaştırmak amacıyla, “yeni kurumsal iktisat” ifadesi sıklıkla sosyal kuralların evrimine oyun teorisi yaklaşımlarını ve bazen de Carl Menger ve Frederick von Hayek’in çalışmalarından inşa edilen kurumlar ve kurumsal değişime Avusturya yaklaşımını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bununla beraber, bazı araştırmacılar “yeni kurumsal iktisat”ta tartışılan konuları “geleneksel kurumsal iktisat”a getirerek “geleneksel kurumsal iktisat”ı yeniden şekillendirmeye çalışmaktadır. Böylece, kurumsalcılığın öncüllerinin arttığını iddia edebilmek amacıyla, “geleneksel kurumsal iktisat” kavramı yeni bir bakış açısıyla tekrar okunabilecektir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 67
Sayfa Aralığı: 36 - 52

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın