Marx Ve Şeri̇ati̇’de Sermaye, Sınıflar Ve Toplum: Yeni̇ Bi̇r Terki̇p Denemesi – Kardelen Gürgör


Konuya girmeden şunu söyleyelim, bu yazının derdi, bu sıralar kimi entelektüel kesimlerce çokça popülerleşmiş bir tartışma olan “Antikapitalist İslam” meselesinin olanağını ya da gerçekliğini tartışmak değildir. Dolayısıyla “Sol İlahiyat” tartışmasını açmak gibi bir niyet hasıl olmamaktadır. Burada, aslında iki farklı düşünsel gelenekten ve bir an için “Doğu-Batı düalitesi”ne inanacak olursak1 iki farklı coğrafyadan gelen iki fikir insanının; Karl Marx ve Dr. Ali Şeriati’nin farklı yöntemler ve analizlerle birbirini besleyebilecek sonuçlara ulaştığı gibi üzerinde pek de düşünülmemiş bir mesele ele alınacaktır. Bu yazı şunu söylemektedir ki; özellikle Orta Doğu coğrafyası gibi spiritüalitenin önemli olduğu alanlarda, kapitalizmin emperyalist formunun yarattığı tahribatın analizi ve buna karşı mücadelenin praksisi, Marx’ın Sermaye Teorisi ile Şeriati’nin sosyolojisinin kuşkucu bir terkibi üzerine inşa edilebilir. Bu tahribat ve buna karşı mücadele tarihseldir; söz gelimi 19. ya da 20. yüzyılda da olduğu gibi, yerelin gerekleriyle uluslararası ekonominin gerekleri arasında savrulup duran ve hangisinin egemen olduğu belirsiz bir kırılgan denge olarak bugünün küreselleşme sürecinde de devam etmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 90
Sayfa Aralığı: 88 - 96

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın