Meghnad Desai’den ‘Marksist İktisat Teorisi’ Marksist İktisadı Öğrenmek Gerekli Mi? – Hasan Ersel


Postadan, Meghnad Desai’nin Marksist İktisat Teorisi (Çeviren: Nail Satlıgan, Ankara: Eflatun Yayınevi, 2. Basım. 2009; [İlk Baskı Birikim Yayınları, 1977]) kitabı çıkınca, eski bir tanıdıkla karşılaşmış gibi oldum. İngilizce orijinali 1974’te basılmış; [Meghnad Desai: Marxian Economic Theory, London: Gray Mills Publishers, 1974], ben de 28 Ocak 1975’te almışım; hâlâ saklıyorum. Üzerine aldığım notlara bakılırsa bu kitap üzerinde epeyce de çalışmışım.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 5
Sayfa Aralığı: 88 - 92

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Hasan Ersel 1971’de iktisat dalında doktorasını aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 1983 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra, sırasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nda Baş İktisatçı, T.C. Merkez Bankası’nda Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürü ve daha sonra Başkan Yardımcısı, Yapı Kredi’de Genel Müdür Başyardımcısı ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Hasan Ersel’in iktisat, siyaset bilimi ve matematik alanlarında çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın