Meksika, Trump’ın Seçim Vaatlerinin Zayıf Halkası – Alicia Puyana Mutis


Sonucu hepimizi şaşırtan, Birleşik Krallık’taki Brexit referandumundan beri, analizcilerin, yöneticilerin ve politikacıların akıllarında dolanan bir soru var; Neden oy verenler, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri, savaş sonrası uluslararası ve sosyal anlaşmanın temeli olan projelere karşı çıktılar? Brexit, Trump’ın seçilmesi, Le Pen’in Fransa’daki hamlesi, Polonya’da ve Macaristan’da sağ görüşlü hükümetlerin kurulması (Avrupa Birliği’nin demokratik ilkelerine açıkça karşı gelerek) pek çok açıdan farklı olsalar da ortak yönleri bulunmaktadır: ƒ Başlıca siyasi partilerin kendi içlerinde krizde olmaları ve tabanları tarafından terk edilmeleri ƒ Politik, entelektüel ve ticari kurumların ve son otuz yıla egemen olmuş ekonomik doktrinlerin reddi (buna küreselleşme ya da ekonomik neo-liberalizim de dense) ve, ƒ Yoksulluk, şiddet ve kimlik kaybı için suçlanan göçmenlere karşı reaksiyon.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 92
Sayfa Aralığı: 9 - 27

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın