Millî Otomobil İle Kalkınma: Malezya Örneğinden Çıkartılacak Dersler – Murat Çokgezen


Gelişmiş ülkelerin kalkınma hikâyelerinde otomotiv endüstrisinin önemli bir yeri vardır. Ford’a referans vermeyen bir Amerikan, Volkswagen’e değinmeyen bir Alman, Toyotasız bir Japon ekonomi tarihi yazmak mümkün değildir. Otomotiv endüstrisinin kalkınma üzerindeki en önemli etkisi kuşkusuz taşımacılık hizmetleri aracılığıyladır. Özellikle seri üretimin başlamasıyla yollardaki araç sayısı artmış, üreticiler ürettikleri malları kolaylıkla pazara götürebilmişlerdir. Pazar için üretimin genişlemesi ile üretim ölçekleri büyümüş, rekabet artmış ve bunlara bağlı olarak refah da artmıştır. İnsanlar zenginleştikçe bu defa bir tüketim aracı olarak otomobil talep etmeye başlamışlardır ki bu da özellikle otomobil üretiminin daha fazla artmasına neden olmuştur. Otomotiv endüstrisinin ekonomik kalkınma ile ilişkilendirilmesinin bir diğer sebebi de endüstrinin kendisiyle bağlantılı (çelik, cam, tekstil, bilgisayar çipleri, lastik vs.) birçok sektör için ilave talep yaratıyor olmasıdır. Bugün dünya petrol ve kauçuk üretiminin yaklaşık yarısı, cam üretimin yüzde 25’i, çelik üretiminin yüzde 15’i otomotiv endüstrisi tarafından kullanılmaktadır.1 Otomobil endüstrisinde yaratılan her yeni istihdam imkânı ekonomide dolaylı etkilerle yaklaşık 5 kişilik istihdam yaratmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 99
Sayfa Aralığı: 87 - 99

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1966’da İstanbul’da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1996’da Marmara Üniversitesi’nden doktorasını aldı. Hâlen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmaları iktisadın girişimcilik, rekabet ve eğitim gibi alanlarında yoğunlaşan Murat Çokgezen’in daha önce Liberte Yayınları’ndan yayınlanmış popüler yazılarını topladığı Homoekonomikus isimli bir kitabı bulunmaktadır. Popüler alandaki çalışmlarına ek olarak, çeşitli akademik dergilerde ve kitaplarda yayınlanmış çalışmaları da mevcuttur.

Bir cevap yazın