Müzik Aletini Biz Üretiyoruz Başkası Çalıyor – Mert Can Duma


Türkiye’de büyümenin çok önemli bir kısmının ihracat tarafından sağlanması ve 2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin konması, ihracatın öneminin ne denli arttığının birer göstergesi olmuştur. Resmi web sitesinde kuruluş amacı “Dünya ticareti ekonomik bütünleşme süreçlerinin derinleştiği, küresel ölçekte pazara giriş stratejilerinin yoğun şekilde uygulandığı ve ihracat pazarlarında rakip ülkelerin aktif stratejiler geliştirerek, ihracatta pazar paylarını artırmaya çalıştığı bir dönemden geçmektedir. Bu dönem ve ülkenin 2023 vizyonu; ekonomi ve dış ticaret politikalarının yeni bir anlayış ve yapıyla yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, ihracat dayalı büyüme modeli çerçevesinde, mal ve hizmet sektörlerinde yatırım-üretim-ihracat zincirine ilişkin politikaların bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak bir kurumsal yapılanmaya duyulan ihtiyaç dikkate alınarak Ekonomi Bakanlığı kurulmuştur.” şeklinde belirtilen Ekonomi Bakanlığı da ihracatın geliştirilmesine yönelik politikalarıyla bu hedefe ulaşmada destek sağlamaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 33
Sayfa Aralığı: 93 - 99

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın